• Pišqworky 2023
     • Pišqworky 2023

     • Strategická hra Pišqworky má medzi našimi študentmi veľa priaznivcov.

      Začiatkom novembra sa dva naše tímy zúčastnili oblastného kola súťaže v Poprade, kde obsadili prvé a druhé miesto a postúpili do krajského kola.

      Víťazné tímy:  

      Štvrtáci bez jedinej prehry v zložení – Peter Marhefka, Tomáš Petro, Branislav Ječim, Katharine Anna Kuzma a Natália Hatalová.

      Zmiešaný tím v zložení – Ivana Baková, Kristína Dučáková, Mariana Livorová, Natália Stajsková a Lucia Legátová.

      Koncom novembra v krajskom kole súťaže v Košiciach získali naše tímy krásne štvrté a piate miesto.

      Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

      Soňa Salajová a Gabriela Jedináková

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Každoročne v prvý decembrový deň si svet pripomína ochorenie AIDS.

      Ochorenie, ktoré má svoj prapočiatok v tridsiatych rokoch 20. storočia, sa do povedomia dostáva v osemdesiatych rokoch milého storočia. Odvtedy si neustále vyberá svoju daň. Počet nakazených neustále pribúda najmä v svetových veľkomestách, kde je väčší predpoklad anonymity.

      Propagáciu Svetového dňa boja proti AIDS si vybrali niektorí žiaci 1.D a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania si pre svojich spolužiakov pripravili rôzne zaujímavé aktivity.

      Viac fotiek zo študentskej aktivity nájdete vo fotogalérii na webovej stránke školy.

      Jana Dolinská a Lenka Čajková

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Naši študenti sa v mesiaci november zapojili do školského kola súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Záujem o školské kolo prejavilo spolu 40 žiakov v troch rôznych kategóriách, z čoho sa úprimne tešíme.

      Po prvej písomnej časti (test) nasledovala ústna časť zameraná na preverenie schopností vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety skúšajúcich. Všetci finalisti boli perfektní a bolo náročné vybrať najlepšieho z najlepších.

      Napokon to celé dopadlo nasledovne:

      V kategórii 2A vyhral a do okresného kola postupuje Ryan Piepers z I.D.

      V kategórii 2B vyhral Tomáš Vitko z III.A, ktorý tiež postupuje do okresného kola.

      V kategórií 2C2 vyhral Filip Kačenga zo IV.C, ktorý taktiež postupuje do okresného kola.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a veríme, že sa do súťaže zapoja opäť o rok. Výhercom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.

      Marianna Majerníková

    • O duševnom zdraví
     • O duševnom zdraví

     • Naši tretiaci si užili spoločné chvíle na aktivite o duševnom zdraví. Zaujímavú akciu pripravili učitelia nášho gymnázia v spolupráci so študentkami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

      O zážitkoch a emóciách najviac vypovedajú fotky. Je ich viac a môžete ich nájsť v galérii na našom webe.

      Prinášame aj názor našich študentov.

       

      Karolína Lesňáková, III.A

       

      Zhodli sme sa, že každému z nás uvedená aktivita niečo dala a ak nie, tak sa na nás minimálne „nalepila“ myšlienka, že sa netreba báť byť sám a porozmýšľať nad tým, čo sa deje v našej hlave. Veľa sme sa toho o sebe naučili a objavili niečo, čo sa skrýva hlboko v nás, o čom sme ani netušili. Veľmi sa nám páčilo, že lektorky využili rozmanité aktivity, takže čas dvoch vyučovacích hodín ubehol veľmi rýchlo. Mali sme možnosť vidieť prezentáciu, z ktorej sme sa mnohé naučili a pochopili, vyskúšali sme si spoločenské interakcie, pri ktorých sme sa výborne zabavili a schuti nasmiali. Dopriali sme si aj chvíľku ticha. Vtedy sa nám podarilo dostať sa do našich hláv veci, ktoré sme o sebe nevedeli alebo sme si ich nechceli priznať. Samozrejme, nechýbala ani spoločná práca, výsledky ktorej môžete nájsť v galérii.

      Aktivitu sme si naozaj užili, odniesli sme si nové myšlienky, „múdra“ do nášho života a milé darčeky. Myslíme si, že takéto akcie by mali byť organizované častejšie, aby sme sa vedeli posunúť dopredu nielen po vedomostnej stránke, ale aby sme sa vedeli posunúť dopredu aj my sami ako ľudia.

      Ďakujeme.

      Tatiana Molitorisová a Karolína Lesňáková

    • Ocenenie študentov nášho gymnázia
     • Ocenenie študentov nášho gymnázia

     • Pri príležitosti Dňa študentstva sa už tradične stretávajú žiaci a študenti základných a stredných škôl nášho okresu, aby si prevzali ocenenie za dosiahnuté výsledky v rôznych oblastiach vzdelávania, v spoločenských aktivitách či v športe.

      Ani v tomto roku nechýbali v priestoroch Radnice v Spišskej Novej Vsi naši najlepší študenti, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v rôznych činnostiach a výborné výsledky v okresných, v krajských aj v celoslovenských kolách súťaží a olympiád.

      K významnému oceneniu srdečne blahoželáme.

      Vedenie školy

     • Naši maturanti na Olympiáde o verejnej správe

     • Vedomostná súťaž je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl na celom Slovensku. Jej organizátorom je Fakulta sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

      Zámerom tejto vedomostnej súťaže bolo dostať do povedomia študentov stredných škôl problematiku fungovania verejnej správy a prínos územnej samosprávy – miest, obcí a samosprávnych krajov na Slovensku pre spoločnosť a tiež rozšíriť poznatky študentov stredných škôl o fungovaní štátnej správy a podnietiť ich záujem o verejné dianie na štátnej, miestnej a regionálnej úrovni.

      Súťaže sa zúčastnil  tím 4.B v zložení:  Tomáš Ondov, Diana Klingová, Sabína Tkáčová a Yeva Ogannisyan. V online kole odpovedali na 30 otázok v časovom limite 30 minút.

      Naši študenti sa umiestnili na 2.mieste z celkového počtu 41 súťažiacich tímov z východného Slovenska a postupujú do semifinálového kola, ktoré sa uskutoční 22.11.2023.

      Blahoželáme a držíme im prsty v semifinále súťaže!

       Renáta Kudríková

    • Chémia a dejepis. Majú niečo spoločné?
     • Chémia a dejepis. Majú niečo spoločné?

     • Sme presvedčení, že áno.

      PK chémie a PK dejepisu zorganizovali pre druhákov a tretiakov – seminaristov našej školy – exkurziu plnú zážitkov.

      V prvej časti dňa s prívlastkom poznávací sme navštívili Železiarne v Podbrezovej. Podnik nám umožnil nazrieť pod „pokrievku" výroby ocele zo železného šrotu. Hoci celý závod s niekoľko ton vážiacim zariadením pôsobil takmer hrôzostrašne, priebeh celej exkurzie v železiarňach bol pozitívne nabitý prekvapivými javmi.

      Mali sme možnosť vidieť priebeh vsádzania suroviny do pece, odpich surovej ocele aj čistenie konvertorov. Rovnako zaujímavé bolo spracovanie surovej ocele v podobe niekoľko metrov dlhých tyčí. Celý proces – od naloženia do pece, v ktorej sa železný šrot taví elektrickým oblúkom až po finálny produkt – trvá vo výrobe tri hodiny. My sme ho stihli absolvovať v priebehu jedinej hodiny.

      V druhej časti nášho putovania horehronským regiónom sme prostredie železa a ocele vymenili za komnaty s krásnymi historickými portrétmi, s historickým nábytkom či freskami. Tie sa postupne odkrývajú zvedavým očiam návštevníkov a obdivovali sme ich aj my.

      Históriu prepojenú s krásou sme spoznávali v hrade Ľupča založenom už v 13. storočí  kráľom Belom IV. Pôvodne strážny hrad, ktorý mal za úlohu chrániť stredovekú obchodnú cestu Via Magna, sa nachádza pri Slovenskej Ľupči a v súčasnosti je majetkom Železiarní Podbrezová.

      Presvedčili sme sa, že chémia a dejepis sa dajú skvele kombinovať a domov sme sa vracali plní zážitkov.

      Jana Dolinská a Lucia Smolejová

    • Erasmus Days alebo Erasmus na Školskej
     • Erasmus Days alebo Erasmus na Školskej

     • V uplynulých troch rokoch sa naše gymnázium stalo koordinátorom dvoch úspešných medzinárodných projektov Erasmus+ European Challengers To Save Climate a Language (O)Lympics. Projekty Erasmus+ ponúkajú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť cestovať, spoznávať, nadväzovať priateľstvá a vytvárať niečo nové, nevšedné, obohacujúce nás všetkých.

      V týždni od 9. do 14. októbra 2023 sa konali dni osláv tohto výnimočného projektu v celej Európe pod názvom Erasmus Days.

      Preto aj naše gymnázium 9.októbra 2023 zorganizovalo Erasmus na Školskej – aktivity viažuce sa na spomínané projekty. Pozvali sme k nám žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl  nášho mesta a predstavili sme im nami realizované projekty zaujímavou a hravou formou.

       Na workshopoch si žiaci – bolo ich spolu 150 – vyskúšali všeličo: športové aktivity, medzi ktorými nechýbal basketbal, judo či lukostreľba, alebo hry a kvízy zamerané na životné prostredie a na zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách.

      Testy napríklad aj o recyklácii odpadov dopadli výborne a šikovnosť tých najlepších bola odmenená hodnotnými cenami.

      Veríme, že ciele programu Erasmus+ – spájať a zbližovať ľudí – sa prenesú aj do nášho každodenného života, budú podnetom na vytváranie spoločenstiev a priateľstiev a stanú sa súčasťou spomienok na chvíle strávené v škole.

      Podujatie Erasmus na Školskej spolu s reportážou Televízie Reduta je možné nájsť aj na školskom FB a takisto množstvo fotiek vo fotogalérii na úvodnej stránke školy.

      Janka Zajacová Rozmušová, koordinátorka projektu

    • Kvapka krvi
     • Kvapka krvi

     • Dňa 4. októbra 2023 sa v priestoroch nášho gymnázia v spolupráci s Červeným krížom uskutočnila tradičná akcia Kvapka krvi.

      Študenti, učitelia aj pracovníci školy sa stali dobrovoľnými darcami krvi. Niektorí, najmä naši tretiaci a štvrtáci po prvýkrát, iní už mnohokrát prispeli k záchrane ľudských životov.

      Odbery realizovala mobilná odberová jednotka transfúziologického oddelenia z Nemocnice Agel v Levoči, s ktorou dlhodobo spolupracujeme.

      Ďakujeme!

    • Kultúrna pamiatka ako miesto odkrývania historickej pamäti
     • Kultúrna pamiatka ako miesto odkrývania historickej pamäti

     • Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi sa opäť otvoril pre verejnosť 29. septembra 2023 v rámci medzinárodného podujatia Židovské kultúrne dedičstvo mesta Spišská Nová Ves.

      Podujatie bolo súčasťou série aktivít organizovaných v tomto kalendárnom roku OZ PRO MEMORY v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a Gymnáziom na Školskej ulici.

      Študenti z Gymnázia na Školskej pod vedením Mgr. Mariany Čujovej sprevádzali hostí po cintoríne a v slovenčine aj v angličtine im priblížili históriu záchrany v minulosti zdevastovaného a zničeného cintorína a osudy židovských rodín.

      Cintorín s časťou náhrobkov opravených počas tohto leta vďaka finančnej dotácii Košický samosprávny kraj skrášlilo a sprehľadnilo OZ PRO MEMORY novým situačným plánom obsahujúcim zoznam tu pochovaných obyvateľov mesta k stavu výskumu k 31. 8. 2023.

      Ďakujeme všetkým študentom gymnázia, menovite Emme Frniakovej, Katharine Anne Kuzma, Eliške Špenerovej, Markovi Molitorisovi, Oliverovi Novákovi, Petrovi Marhefkovi, Matejovi Gregovi, Adele Leibiczerovej a Paule Birošovej za ich prístup, ochotu a profesionalitu.

       

      Nezabúdame...

       

      PhDr. Ružena Kormošová, PhD. a Mgr. Mariana Čujová

    • Európsky deň jazykov 2023
     • Európsky deň jazykov 2023

     •  

      September nie iba mesiacom nových začiatkov, ale aj obdobím, kedy sa viac než inokedy venujeme dôležitosti znalostí cudzích jazykov. Nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek.“

      Hoci sú naši študenti v tejto oblasti veľmi zdatní, snažíme sa im pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripraviť niečo iné, niečo zaujímavé a podnetné. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

      Všetci učitelia cudzích jazykov pripravili pre svojich študentov rôzne zaujímavé aktivity či súťaže, aby bol Európsky deň jazykov naozaj nezvyčajný a podnetný. Fotky z spoločných aktivít môžete nájsť aj na našom školskom FB.

      Naším hosťom bola v tento deň aj pani Sara Halina Širilová z Birminghamu, ktorá v našom meste pracuje ako učiteľka anglického jazyka na Gymnáziu Javorová.

      Sara miluje Slovensko, naše jedlo a príslovečnú pohostinnosť.  Našla si tu manžela a založila rodinu, domov by sa už nevrátila. Potešilo nás, že počas rozhovoru s ňou okrem iného vyzdvihla aj kvalitu nášho zdravotníctva, prekrásnu prírodu a najmä to, akou sme bezpečnou krajinou.

      Snáď najzaujímavejšou časťou stretnutia bola názorná ukážka, ako sa v Británii pije čaj.


      Miriam Nevyjelová a predmetové komisie cudzích jazykov

     • KVAPKA KRVI

     • Dňa 04.10.2023 od 7:30 hod. sa v priestoroch našej školy uskutoční pravidelné darovanie krvi. Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy využiť túto možnosť. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte školu.

      Vedenie školy

    • Máme radi dobré divadlo
     • Máme radi dobré divadlo

     • Každoročne, už od septembra, trávime svoj voľný čas napríklad aj v divadle.

      Prvé divadelné hodiny sme strávili  v Divadle Kontra na divadelnom predstavení Lebka z Connemary.

      Využili sme ponuku Petra Čižmára a zaujímavý projekt Divadla Kontra v spolupráci s firmou Embraco v Spišskej Novej Vsi. Desať študentov preto mohlo vidieť už takmer kultovú hru za dve eurá. (!)

      „Trošku“ čierna komédia, skvelé herecké výkony, výborná scéna a priam magická atmosféra. Odporúčame!

      Už v sobotu, 30. septembra 2023, na nás čakajú Manické dialógy – premiéra scénického čítania. Kto má záujem, ozvite sa.

      Dagmar Repaská a PK SJL

     • Pripomenuli sme si Pamätný deň obetiam holokaustu

     • Aj Gymnázium na Školskej ulici si pripomenulo Pamätný deň obetiam holokaustu a rasového násilia.

      Prvá spomienková slávnosť sa uskutočnila 8. septembra v priestoroch Radnice. Študenti Gymnázia sa spolu s OZ PRO MEMORY aktívne podieľali na akte odhalenia STOLPERSTEINOV na Zimnej a Letnej ulici v Spišskej Novej Vsi.

      Ďakujeme Martinovi Sakmárymu za priblíženie príbehov Etely a Dezidera Zinnerovcov, ktorí zahynuli v roku 1942 v nemeckých koncentračných táboroch a Adele Leibitzerovej za prednesenie príbehu Marty Rosenthalovej, ktorú gestapo zavraždilo v roku 1944 v Spišskej Novej Vsi.

      V popoludňajších hodinách gymnazisti sprevádzali hostí zo Slovenska, z Izraela, z Anglicka a z Českej republiky na židovskom cintoríne, poslednej pamiatke po židovskej komunite v našom meste. Priblížili históriu záchrany cintorína a súčasné aktivity, porozprávali príbehy  mladých ľudí z troch židovských rodín  ̶  Pollákovcov, Bauerovcov a Ferencovcov.

      Ďakujeme pani Mgr. Mariane Čujovej a gymnazistom za aktívnu účasť na podujatí, na ktorom ukázali aj svoje schopnosti komunikovať v anglickom jazyku.

      11. septembra 2023 v priestoroch auly gymnázia sa konala beseda s doc. RNDr. Denisou NIKODEMOVOU, PhD. z Bratislavy, absolventkou spišskonovoveského gymnázia, ktorá rozpovedala pred 130 žiakmi i učiteľmi školy a zástupcami ZŠ z Harichoviec svoj životný príbeh.

      Deniska a Vierka Rosenthalové sa museli v čase vojny 21 mesiacov ukrývať. Otec bol deportovaný do koncentračného tábora v Sachsenhausene a ich mamu gestapo kruto vypočúvalo v priestoroch Okresného súdu. 16. decembra 1944 bola zavraždená za letiskom v lese pri Smižanoch na okraji Slovenského raja.

      Deti zachránila pani Štefánia Pellerová zo Spišskej Novej Vsi. In memoriam ju Múzeum YadVashem v Jeruzaleme ocenilo titulom Spravodlivý medzi národmi.

      Hostia z Bratislavy a z Prahy si uctili detské obete holokaustu pri pamätnej tabuli vo foyer školy.

      Ďakujeme za milé prijatie vedením školy a za prítomnosť zástupcu mesta  ̶  viceprimátora PhDr. Dávida Demečka, PhD.

      PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

     • 1. školský deň 2023/24

     • Milí čitatelia nášho webu,

      prinášame Vám fotografie z prvého školského dňa.

      Všetkým zamestnancom a študentom nášho gymnázia prajeme úspešný školský rok 2023/2024.

      Samozrejme, najviac držíme prsty našim prvákom - nech sa im u nás páči a nech sa im u nás darí.

      Vedenie školy

   • Kontakty

    • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
    • peter bodka ivancak zavináč gymsnv bodka sk
    • +421 x 0534422259
    • Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje